Проектът на Varix Clinic "Авангардни методи за безкръвно лечение на хроничната венозна болест с добавена реалност" бе класиран в топ 20 на най-иновативните проекти в областта на здравеопазването в България за 2021 г. и бе включен в годишния здравен алманах на в. "Капитал".

Хроничната венозна болест (ХВБ) и в частност разширените вени са прогресиращо заболяване на вените, проявяващо се в тяхното разширяване, удължаване и извиване. Заболяването засяга между 30 и 40% от населението в България, но въпреки това този проблем остава встрани от вниманието както на самите пациенти, така и на медицинските специалисти, вследствие на което голяма част от пациентите не се лекуват според световните стандарти. В отговор на изключително високата заболеваемост и сериозност на проблема в България, д-р Ангел Радев и екипът му създават Varix Clinic. Основен акцент в работата им е прилагането на най-съвременните безкръвни методи за лечение на разширени вени. През 2021 г. д-р Радев внедрява в ежедневната си практика, създаден от него метод за лечение на разширени вени с добавена реалност и местна анестезия, наречен ТАSAR, който позволява изобразяването и третирането и на невидимите за невъоръженото око подкожни вени, отговорни за изявата на множество капилярни мрежи и ретикуларни вени, най-вече в областта на долните крайници.

Названието на метода TASAR e съкращение от английското словосъчетание Tumescent Assisted Sclerotherapy with Augmented Reality или склеротерапия с тумесцентна анестезия и добавена реалност. Основните елементи на метода TASAR включват: склеротерапия с пяна или течност - при този метод във вътрешността на вената се инжектира склерозиращ разтвор под формата на течност или пяна и методът е подходящ за отстраняване на телеангиектазии (разширени капиляри), венулектазии и ретикуларни вени; тумесцентна анестезия (Tumescent anesthesia) - това е специален вид местна анестезия, при която се използва добре изстуден разтвор, който се инфилтрира под кожата в проблемните участъци, в които има изявени разширени капиляри, ретикуларни вени и венулектазии; в случая идеята за прилагане на този разтвор е не толкова да се обезболи третираният участък, а да се увеличи подкожното налягане в участъка на третираните капиляри и вени като по този начин допълнително се свият съдовете и по този начин се подобри контактът на вече инжектирания склерозиращ разтвор със стените на третираните съдове, което води до повишаване на ефективността на лечението и по-добрите крайни резултати; Добавена реалност (Augmented reality) - добавената реалност се генерира от високотехнологичния апарат VeinViewer Vision 2. Това е технология, която позволява на лекаря да третира и невидимите за невъоръженото око подкожни вени и използва навигация, която позволява да се изобразят вени в дълбочина до 10-15 мм под кожната повърхност. Принципът на работа на апарата се основава на т.нар. near-infrared светлина, която се абсорбира от кръвта и се отразява от околната тъкан. Информацията се улавя, обработва и прожектира цифрово в реално време директно върху повърхността на кожата. Отдавна варикозните вени не означават задължително операция, защото през последните две десетилетия безкръвните методи доведоха до революция и тотална промяна в алгоритъма на лечението им. Те имат много предимства спрямо старото оперативно лечение, което е категорично доказано от множество международни клинични проучвания.

Сравнен с оперативното лечение, рискът от сериозни усложнения и инфекции в постоперативния период е значително по - нисък при безкръвните методи. Доказано е и че далечните резултати от лечението са по-добри при съвременните методи, като старото оперативно лечение е свързано и с по-честа поява на нови вени в бъдеще - т.нар. рецидивиращи разширени вени. Голямо предимство на новите методи е и липсата на болничен престой. Друго сериозно предимство на съвременните методи е възстановителният период, който на практика липсва, като повечето пациенти още на следващия ден могат да се върнат на работа. Въпреки всички изброени предимства в повечето клиники в България продължават масово да оперират пациентите поради различни причини - било то поради липса на нужната апаратура или поради недостатъчна квалификация на кадрите.

През изминалите две години от съществуването на "Varix Clinic - венозен лазерен център" е проведено успешно лечение на над 1000 пациенти с хронична венозна болест и разширени вени, както и на пациенти с хронично незарастващи  рани от венозен произход  на  възраст  между 16 и 75 години.

Често срещанa ли е хроничната венозна болест и в частност разширените вени?

Да, за съжаление разширените вени са едно от най-разпространените заболявания в индустриално развитите страни на Европа и Северна Америка, което ги нарежда до социално значими заболявания като артериалната хипертония и захарния диабет. Заболяването е изключително разпространено и в България, като според проучване, проведено в страната ни, се установява, че около 35-40% от населението ни страда в различна степен от разширени вени. Въпреки това то неправилно остава встрани от вниманието както на самите пациенти, така и на медицинските специалисти, като в немалко случаи решение се търси едва в напредналите стадии на болестта, когато качеството на живот на страдащия е силно влошено. През последните години поради промяната в работния режим и стила на живот на съвременния човек честотата на венозните заболявания расте, като прогнозите са, че в бъдеще тази тенденция едва ли ще се промени.

Какви са възможностите за лечение?

Лечението е строго индивидуално за всеки пациент. Не съществува само един универсален и най-ефективен метод за лечение на разширени вени, който да е приложим при всеки пациент. Оптимален краен резултат се постига при комбинирането на различни терапевтични техники, изборът на които става след обстоен преглед от съдов специалист с опит в лечението на венозните заболявания и индивидуална преценка на всеки отделен случай. През последните години с широкото навлизане в практиката на минимално инвазивните методи за лечение на разширени вени терапевтичният алгоритъм претърпя сериозни промени, като класическото оперативно лечение отстъпи  мястото  си и се превърна във все по-рядко предпочитаният метод за лечението им. Най-популярните безкръвни методи са ендовенозната лазерна аблация, радиофреквентната аблация, механо-химичната аблация, цианоакрилатната емболизация, както и т.нар. склеротерапия с пяна под ултразвуков контрол. Това са най-съвременните, ефективни и широко прилагани методи, които се провеждат в амбулаторни условия, без нужда от болничен престой, без нужда от обща или спинална упойка, без разрези, шевове и обезобразяващи белези. Накратко казано: разширените вени вече не означават непременно операция и се лекуват предимно неоперативно, като в около 95% от случаите хирургическата намеса е излишна. В днешно време лечението на разширените вени в световен мащаб се превърна в амбулаторна процедура, която в повечето случаи не се различава от посещението при стоматолог.

Какви са резултатите от прилагането на вашия метод?

TASAR е високотехнологичен метод, подходящ за отстраняване на разширени капиляри и ретикуларни вени с по-малък риск от остатъчни хиперпигментации по кожата (нежелано остатъчно оцветяване по кожата в третираните участъци), който води до отлични крайни медицински и естетични резултати.