Интервю за "Medicalnews"

Д-р София Антонова завършва медицина в Медицинския университет в София през 2012 г. През 2022 г. успешно придобива специалност по съдова хирургия след проведена специализация в УМБАЛ „Проф. А. Чирков“. Сертифициран специалист е по ултразвукова съдова диагностика. През 2022 г. става част от екипа на „Varix Clinic – венозен лазерен център“. Професионалните ѝ интересите са свързани основно с диагностиката и профилактиката на артериални и венозни заболявания, както и съвременните минимално инвазивни методи за лечение на варикозни вени.

Д-р Антонова, какво представляват разширените вени и те основно козметичен проблем ли са?

Варикозните вени са част от спектъра на хроничната венозна болест. Въпреки че в немалка част от случаите пациентите търсят съдов специалист поради естетически притеснения, свързани с налични разширени вени, те далеч не са само козметичен проблем. Варикозните вени са разширени и нагънати венозни съдове, проминиращи над кожата с диаметър над 3-4 мм. Те изискват навременна диагностика и лечение поради високия риск от прогресия на състоянието, включващо както задълбочаване на оплакванията и признаците като отоци, кожни изменения и незарастващи рани на подбедриците и свързаното с тях влошаване на качеството на живот, така и възможните сериозни усложнения, а именно – повърхностен тромбофлебит с потенциал за развитие на дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия.

Кога и как трябва да се лекуват разширените вени?

Необходимо е личните лекари да могат да разпознават признаците и симптомите на разширените вени, тъй като те засягат огромен брой хора и съответно пациентите трябва навременно да бъдат насочвани към съдов специалист. Колкото по-рано бъдат установени и бъдат предприети съответните мерки, толкова по-успешно е лечението и възстановяването. Относно методите на лечение, най-общо казано лечението може да е консервативно, оперативно и минимално инвазивно в зависимост от състоянието на съответния пациент.

Какво е важно при избора на метод и изготвяне на план за лечение на разширените вени?

За мен най-важна е първата стъпката – диагностиката. При правилно проведен преглед и доплерехографско изследване на съдовата система, в голяма част от случаите се изяснява кои са засегнати вени, какъв е моделът на засягане, добива се представа за общото състояние и придружаващите заболявания на пациента и се изготвя подробен и последователен план за провеждане на лечението му. Планът за лечение е индивидуален при всеки пациент, като включва различна комбинация от методи в зависимост от тежестта на състоянието на пациента. И тук изборът е редно да се направи от лекуващия лекар съвместно с пациента, след дискусия и информиране за различните варианти за лечение.

Какви са методите за лечение на разширените вени?

Както вече споменах, методи се делят на консервативни, оперативни и минимално инвазивни. Консервативното лечение включва веноактивни лекарства и хранителни добавки, охлаждащи гелове и кремове, както и външна компресия под формата на еластокомпесивни чорапи и превръзки. При определени пациенти подобно лечение е достатъчно за облекчаване на оплакванията, но в по-голямата част от случаите се налага по-задълбочен и цялостен подход. Оперативното лечение е класически метод за премахване на разширените вени с различни техники през кожни разрези. През последните 15 години то постепенно бе изместено от минимално инвазивните методи поради техните множество предимства и все по-широки възможности. Минимално инвазивните методи вече включват богат спектър от устройства и техники. Това са методи, при които обикновено се използват само малки пункционни достъпи под местна упойка. Най-общо могат да се разделят на термални, т.е. използващи топлинна енергия – ендовенозна лазерна аблация и радиофреквентна аблация, както и нетермални – склеротерапия, механо-химична аблация, цианоакрилатна емболизация.

Кои методи за лечение на разширени вени предпочитате във Вашата работа и защо?

В ежедневната си практика във Варикс Клиник прилагаме няколко основни техники и обикновено съчетаваме две или повече от тях. Обичайно прилагаме ендовенозна лазерна аблация при третиране на увредени повърхностни стволови вени (вена сафена магна, вена сафена парва), по-големи венозни притоци и перфораторни вени. Предпочитам този метод, защото е с висока ефективност и много нисък процент на усложнения. Процедурата е амбулаторна, извършва се само под локална анестезия и пациентите се връщат към обичайното си ежедневие още в същия ден. Новите поколения лазерни генератори и лазерни влакна правят техниката още по-широко приложима. Склеротерапията пък е подходяща за средни и по-малки венозни клонове, рецидивиращи варикозни вени. Методът е добре познат, достъпен, ефективен и отново с нисък процент усложнения, ако се прави от опитен специалист в областта. В определени случаи съчетаваме лазерната аблация с амбулаторната микрофлебектомия. При нея отново в амбулаторни условия и под локална анестезия, посредством специални инструменти – шпатули и куки, се премахват повърхностни варикозно променени притоци през кожни разрези с размер до 2 мм. с отлични крайни естетични резултати. В ежедневната ни работа в клиниката рутинно използваме и висококачествена апаратура за добавена реалност, която значително подобрява крайните ни резултати от лечението. Единствени в България прилагаме криолазерна криосклеротерапия (т нар. метод CLaCS), която е високотехнологичен метод за третиране на козметични вени и капиляри с естетическа цел.

Какви са предимствата на минимално инвазивното лечение на разширени вени?

Предимствата са няколко. За мен основните предимства са, че не се налага приложение на обща, венозна или спинална анестезия, няма разрези и шевове, тежките усложнения са изключително редки като на практика липсват. За пациентите е от голямо значение, че процедурите се извършват в амбулаторни условия, без болничен престой и без необходимост от по-продължително отсъствие от работа. Възстановяването е без или с минимален дискомфорт. Също така предимството на минимално инвазивните методи е, че дават възможност да се третират разнообразни варианти на варикозните вени – включително дифузна варикоза, както и рецидивираща варикоза. Могат да бъдат прилагани при пациенти, които се нуждаят от лечение, но поради придружаващи заболявания, оперативното лечение е противопоказано. Изключително подходящи са при напреднали стадии на хроничната венозна болест с кожни изменения и рани, при които достъпите от оперативно лечение биха зарастнали трудно, както и не би могло да се постигне по-обширно премахване на увредените вени. Минимално инвазивните методи дават също и възможността лечението да се проведе на няколко етапа с цел постигане на по-добри резултати, като обикновено пациентите ни са търпеливи, кооперативни и удовлетворени от крайните резултати.