Образование и специализации

Практически опит


Научни и практически интереси

                                                         
Членство в медицински организации