Еластокомпресивна терапия – действието на компресивните средства се изразява в намаляване на отока, ускоряване на венозния кръвоток, подoбряване на действието на мускулната помпа, подобряване на микроциркулацията и лимфния дренаж. Средствата за комресивна терапия са ластични чорапи с различна степен на комресия и различна дължина, еластични бинтове и специални апарати за пневматична компресия. Комресивната терапия с ластични чорапи и бинтове е задължителна след провеждане на миниизвазивно лечение на разширените вени.