Представяме Ви клиничен случай на 40 г. пациентка с хронична венозна болест и дългогодишни нелекувани разширени вени на двата крака.

След проведен обстоен преглед и подробно изследване с ултразвуков апарат на венозната система се установи венозен клапен рефлукс на голямата сафенна вена на двата крака. Прецени се, че пациентката е подходяща за провеждане на ендовенозна лазерна аблация на vena saphena magna на двата крака, както и за склеротерапия с пяна на остатъчните вени по хода на двата крака.

Впоследствие планът за лечение беше осъществен последователно на четири етапа в амбулаторни условия. Времетраене на лазерната аблация за всеки крак: ~ 30 минути. Времетраене на склеротерапията с пяна на остатъчните вени за всеки крак: ~ 20 мин. По време на лечението беше използвана само местна упойка, без разрези, без шевове и без нужда от обща или спинална анестезия.

Пациентката напускаше клиниката веднага след всяка от проведените процедури, тъй като лечението е амбулаторно, без необходимост от болничен престой.

На показаните снимки може да видите изходното състояние на двата крака преди провеждане на лечението, както и крайния резултат 4 месеца по-късно.