Представяме Ви клиничен случай на 46 г. пациент с хронична венозна болест и дългогодишни нелекувани разширени вени на двата крака. След проведен обстоен преглед и подробно изследване с ултразвуков апарат на венозната система се установи венозен клапен рефлукс на голямата сафенна вена на двата крака.

Прецени се, че пациентът е подходящ за провеждане на ендовенозна лазерна аблация на vena saphena magna на двата крака, както и за склеротерапия с пяна на остатъчните вени по хода на двата крака. Впоследствие планът за лечение беше осъществен последователно на три етапа в амбулаторни условия. Времетраене на лазерната аблация на двата крака на един етап: ~ 40-45 минути. Времетраене на склеротерапията с пяна на остатъчните вени за всеки крак: ~ 15-20 мин. По време на лечението беше използвана само местна упойка, без разрези, без шевове и без нужда от обща или спинална анестезия. Пациентът напускаше клиниката веднага след всяка от проведените процедури, тъй като лечението е амбулаторно, без необходимост от болничен престой.

На показаните снимки може да видите изходното състояние на двата крака преди провеждане на лечението, както и крайния резултат 3 месеца по-късно.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък