Представяме Ви клиничен случай на 40 г. пациентка с хронична венозна болест и дългогодишни разширени вени на двата крака. В миналото пациентката имаше проведена склеротерапия в друго лечебно заведение, но без желания резултат.

След проведен обстоен преглед и подробно изследване с ултразвуков апарат на венозната система се установи венозен клапен рефлукс на голямата сафенна вена на двата крака. Прецени се, че пациентката е подходяща за провеждане на ендовенозна лазерна аблация на vena saphena magna на двата крака едноетапно, както и за склеротерапия с пяна на остатъчните вени на двата крака на следващ етап. Впоследствие планът на лечение беше осъществен последователно на три етапа в амбулаторни условия. Времетраене на лазерната аблация на двата крака на един етап: ~ 45 минути. Времетраене на склеротерапията с пяна на остатъчните вени за всеки крак: ~ 20 мин. на процедура. По време на лечението беше използвана само местна упойка, без разрези, без шевове и без нужда от обща или спинална анестезия. Пациентката напускаше клиниката веднага след всяка от проведените процедури, без необходимост от болничен престой.

На показаните снимки може да видите изходното състояние на двата крака преди провеждане на лечението, както и крайния резултат 10 месеца по-късно.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък