Склеротерапията по същество представлява миниинвазивен метод на лечение, при който се инжектира малко количество склерозиращ агент (склерозант) във вътрешността на разширената вена с цел стените й да бъдат слепени като по този начин тя се изключва от кръвообращението и кръвта компенсаторно се насочва към други съседни нормално функциониращи вени.

Видове склеротерапия

Кой от описаните методи е подходящ за вас се преценява от лекуващия Ви лекар, тъй като всеки отделен случай е различен и изисква индивидуален подход.

Какво лекуваме с метода склеротерапия?

Склеротерапията е подходяща при лечението на телеангиектазии, венулектазии, ретикуларни вени и по-големи разширени вени.

Ефективен метод ли е склеротерапията?

Ефективността на метода зависи изключително от прецизността на извършеното предварително подробно ултразвуково изследване, целта на което е да установи зоните на клапен рефлукс по хода на венозната система. От адекватността и точността на това изследване зависи и крайния успех на лечението. Друг важен момент в лечението е подбора на точния метод или комбинация от методи, които са подходящи за конкретния пациент. При правилно проведена диагностика и лечение ефективността на метода достига над 90%.

Колко процедури са необходими за постигане на желания резултат?

Броят на процедурите, които трябва да се проведат, е строго индивидуален и зависи от тежестта, давността и разпространението на варикозните вени. При някои пациенти една процедура може да бъде напълно достатъчна, но при други крайният резултат се постига след 5 и повече сеанса. Преценката за броя процедури се прави след предварителен обстоен преглед и прецизно ултразвуково изследване.

Какви са възможните странични ефекти и усложения?

Като цяло склеротерапията е изключително безопасен метод, но все пак са възможни и някои странични ефекти и усложнения, които според последни проучвания са под 1% от случаите.

По-често срещани странични ефекти: