Ултразвукова съдова диагностика (Доплер на съдове)

Ултразвуковата съдова диагностика (т.нар. доплер на съдове) във Варикс Клиник се осъществява от съдови специалисти с национални и международни сертификати. В практиката си имаме удоволствието да използваме най-съвременната апаратура, отговаряща на световните стандарти. В ежедневната ни работа осъществяваме както диагностика, лечение и профилактика на венозните заболявания, така също и диагностика, профилактика и консервативно лечение на артериалните заболявания.

Във Варикс Клиник извършваме ултразвукова съдова диагностика на:

Венозна система

 • “mapping” (т.нар. картографиране) на разширени вени;
 • изследване на вени на долни крайници: илиачни, феморални, поплитеални, тибиални;
 • изследване на вена сафена магна и вена сафена парва;
 • изследване на югуларни и вертебрални вени;
 • изследване на вена кава инфериор и супериор;
 • изследване на висцерални вени: ренални и вена порте;
 • изследване на вените на горни крайници: брахиоцефална вена, субклавиални, аксиларни;

Артериална система

 • изследване на каротидни и вертебрални артерии;
 • изследване на абдоминална аорта и аорто-илиачен - сегмент;
 • изследване на висцерални артерии: ренални, мезентериални и тр. целиакус;
 • изследване на артерии на долни крайници: феморални, поплитеални и стъпални;
 • изследване на артерии на горни крайници: субклавиални, брахиални, артерии на предмишницата и дланта;
 • скрининг за атеросклероза;