Профилактичен скрининг за атеросклероза се препоръчва веднъж годишно най-често при хората след 50 годишна възраст. При наличие на известни рискови фактори, като артериална хипертония, захарен диабет, тютюнопушене, дислипидемия, наследствена фамилна обремененост за атеросклероза, редовна алкохолна консумация, прекаран в миналото съдов инцидент, профилактичен скрининг се препоръчва и в по-ранна възраст. Изследването се извършва от съдов специалист ангиолог с допълнителна квалификация за извършване на ехография на съдова система.

Прегледът включва:

Ехографската оценка ни дава информация за състоянието на големите артериални съдове на цялото тяло, като тя включва:

За целта с помощта на съдов ехограф (Ехо-Доплер) се изследва структурата на кръвоносните съдове, както и хемодинамиката (движението на кръвта) в тях. Изследването е напълно безвредно и безболезнено, като основната му цел е да установи наличието на стеснения (стенози) или запушвания (тромбози) във вътрешността на артериите. Може да се провежда многократно в зависимост от състоянието на пациента и от преценката на съдовия специалист. Възможността за ранна диагностика на атеросклерозата чрез скрининг на артериалната съдова система е ключов фактор за ограничаване и намаляване на последствията от това коварно заболяване, което е водеща причина за смъртност в съвременния свят.