Образование и специализации

Практически опит

Научни и практически интереси

Членство в медицински организации